Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü 2016-2017 Öğretim Yili Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme Bekleme Listesi

2016-2017 Öğretim Yılı İtirazlar sonucu oluşan Kesinleşen müdür müdür muavini ve öğretmenlerin yerdeğiştirme listesi ekte verilmiştir.
Öğretmenlerin başvuru süreci ile ilgili genelge de ekte verilmiştir.,
Başvuru süresi 17-28 Nisan 2017 mesai bitimine kadar olup (16:15) bu süre dışında yapılan hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.