Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü 2021-2022 Öğretim Yılı Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme Bekleme Listesi

2021-2022 Öğretim yılı Müdür , Müdür Muavini ve Öğretmenlere yönelik yer değiştirme listesi ektedir. Listeye itiraz 19-20-21 Nisan 2022 tarihlerinde ilgili daire müdürlüklerine yazılı olarak yapılabilecektir. 

Dosya Ekleri: