Meslek Liselerine 2. Başvuruda Bulunan Öğrencilerin Yerleştikleri Alanlar

Meslek Liselerine  başvuran öğrencilerin diploma dereceleri ve tercih durumlarına göre yerleştikleri  alanlar ekteki listelerde belirtilmiştir.

Kayıt hakkı  kazanan öğrencilerin 24 Ağustos – 31 Ağustos 2020  tarihleri  arasında okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler;

a) KKTC veya TC kimlik kartı veya diğer ülke pasaport ve fotokopisi.

b) Ortaokul diploma fotokopisi.

c) 4 adet resim

d) Muhtardan onaylı Resmi İkametgah Belgesi

e) Kayıt Bildiriği (Okuldan alınıp, doldurulduktan sonra okula verilecek)

e) Yabancı uyruklular için Çalışma İzni

Herhangi bir alana yerleşemeyen öğrenciler Mesleki Teknik Öğretim Dairesine, boş kalan yerlere yerleşmek  için   başvurabilirler.