2023-2024 Öğretim Yılına ait Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüklerine bağlı Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme Bekleme Listesi

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı okul müdür, okul müdür muavini ve öğretmenlerin 2023-2024 Öğretim Yılına ait "Yer Değiştirme Bekleme Listesi" oluşturulmuştur.

Okul müdür, okul müdür muavini ve öğretmenlerin istemleri halinde dolduracakları yer değiştirme bildirim formlarının okul idaresi aracılığıyla 2 nüsha halinde en geç 12.05.2023 mesai bitimine (14.30) kadar bağlı bulundukları dairelere ulaştırılması gerekmektedir. Birden fazla branş sahibi olunması halinde dahi tek yer değiştirme bildirim formu doldurulacaktır.

Dosya Ekleri: