VİZYONUMUZ ve TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • VİZYONUMUZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni; Kıbrıs Türk Milli Eğitimi'nin Amaçları doğrultusunda, Her bireyin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olan, paylaşımcı, dinamik ve üretken kalite seviyesi yüksek bireylerin yetiştiği bir eğitim adası haline getirmek. Ekonominin ve bireylerin gereksinimlerini karşılayan, nitelikli, esnek ve çağdaş bir mesleki eğitim sağlamak.

 • TEMEL DEĞERLERİMİZ
  • Atatürk ilke ve devrimlerini iyi anlamak,
  • Anayasal düzene ve hukukun üstünlüğüne saygılı olmak,
  • Demokratik Cumhuriyete bağlı olmak,
  • İnsan haklarına saygılı davranmak,
  • Farklı davranış gösteren bireyler de dâhil birbirimize karşı ahlaklı ve sorumlu bir biçimde davranmak,
  • Araştırma, geliştirme ve sorun çözme odaklı olmak,
  • Problemin değil, çözümün parçası olmak,
  • Katılımcılığa önem vermek,
  • Açık ve dürüst iletişim içinde olmak,
  • Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri desteklemek,
  • Çevreyi korumak,                                                         
  • Karar almada ve uygulamada şeffaf davranmak,
  • Adil tutarlı ve tarafsız olmak,
  • Her bireye eşit davranmak,
  • Öğrencilerde tehlikeler karşısında “hayır" deme becerisini geliştirmek.