Sektör Komiteleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Yasası'na istinaden hangi alanlarda Sektör Komitelerinin olduğu ve komitelere ait dağılımları, aynı zamanda Sektör Komitelerine ait görev, yetki ve sorumluluklarına eklemiş olduğumuz evraktan ulaşabilirsiniz.