Meslek Komiteleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Yasası'na istinaden hangi alanlarda Meslek Komitelerinin olduğu ve komitelere ait dağılımları, aynı zamanda  Meslek Komitelerine ait görev, yetki ve sorumluluklarına eklemiş olduğumuz evraktan ulaşabilirsiniz.