Yürütme Kurulu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Yürütme Kurulu'na ait listeye ve Mesleki Yeterlilik Yasası Yürütme Kurulu üyelerine ait görev, yetki ve sorumluluklarına eklemiş olduğumuz evraktan ulaşabilirsiniz.