2023-2024 Öğretim Yılına ait Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüklerine bağlı Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme Listesi

2022-2023 öğretim yılı başvurular sonucu oluşan Yer Değiştirme Listesi ektedir. İtirazlar 7 Haziran 2023 tarihine kadar ilgili daire müdürlüklerine yazılı olarak yapılacaktır.