GOÖD ve MTÖD 2023-2024 Öğretim Yılı Öğretmen Yer Değiştirme ve Muhtemel Münhal Yerleri

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü 2023-2024 Öğretim yılı için yer değiştirmeleri sonucu oluşan muhtemel münhal yerleri ekte verilmiştir 10 - 12 Temmuz 2023 tarihleri arasında (mesai saatleri içerisinde) söz konusu nakil çalışmasına itirazlar kabul edilecektir. Nakil itirazları öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu ilgili Daireye dilekçe ile şahsen yapılması gerekmektedir.  

Dosya Ekleri: