İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından 09.05.2023 tarihinde 09:00-14:30 saatleri arasında Lefkoşa’da bulunan The Paradise Park’ta “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Geliştirime Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştayda yedi farklı katılım grubu iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilgili karşılaştıkları zorlukların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile geliştirilmeye açık alanların tespiti üzerinde duruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı grubu adına bakanlığımızın çeşitli dairelerinde görev alan uzmanlar katıldı. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi adına Mehmet Ekici; Genel Orta Öğretim Dairesi adına Osman Beyit; İlköğretim Dairesi adına Gökçe Çakartaş; Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi adına Taner Mutlu katıldılar. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı grubuna İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarından Hatice Tüzel ve Tezel Baykent  ile Çalışma Dairesi Müfettişlerinden Sevgi Genel Bayır ve Emine Özkardeş ile birlikte çalıştılar.

Milli Eğitim Bakanlığı grubu aşağıdaki sorular üzerinde çalışmalar yaptı.

  1. İş sağlığı ve güvenliği konusu eğitim sistemimize ne düzeyde dahil edilmiştir?
  2. İlk, orta, lise ve meslek lisesi eğitim sistemine iş sağlığı ve güvenliği konusu nasıl dahil edilebilir?
  3. İlk, orta, lise ve meslek lisesi eğitiminde görevli eğitim elemanları iş sağlığı ve güvenliği konusunu öğrenciye aktarmak için nasıl bir hazırlığa ihtiyaç duymaktadır?
  4. Eğitim materyallerinin hazırlanması için nasıl bir çalışma izlenmelidir?
  5. Okullarda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması için ne tür etkinlikler planlanmalıdır?
  6. Yukarıdaki maddelere ilave olarak eklemek istediğiniz konular var mı?

Bu sorular üzerinde çalışan grup çalıştay sonunda görüş ve önerilerini belirten bir rapor hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı adına çalıştay sunumu yaptılar.