Meslek Liselerine Başvuran (2. Başvuru) Öğrencilerin Yerleştikleri Alanlar

Meslek Liselerine başvuran öğrencilerin diploma dereceleri ve tercih durumlarına göre yerleştikleri alanlar ekteki listelerde belirtilmiştir.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 6-9 Eylül 2022 tarihleri arasında ilgili okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler;

a) KKTC veya T.C kimlik kartı veya diğer ülke pasaport ve fotokopisi
b) Ortaokul diploma fotokopisi
c) 4 adet resim
d) Muhtardan onaylı Resmi İkametgahBelgesi
e) Kayıt Bildiriği (Okuldan alınıp, doldurulduktan sonra okula verilecek)
e) Yabancı uyruklular için Çalışma İzni

Herhangi bir alanın açılabilmesi için o alana başvuran en az 8 (Sekiz) öğrencinin olması gereklidir.

Kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilan edilen boş kontenjanlar için boş kalan okul müdürlüklerine en geç 8 Eylül 2022 tarihine kadar başvurabilirler.