Mesleki Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi...

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve TC Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı dün Lefkoşa Grand Pasha Hotel'de büyük ilgi ile gerçekleştirildi. Sayın Bakanlarımız, Sayın Milletvekilleri, çok değerli odalar, birlikler ve derneklerimiz de açılışa katılım gösterdiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile açılış konuşmalarını KKTC Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Sayın Gülşen Hocanın, TC Mesleki ve Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Sayın Ali Karagöz, TC Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Nazif Yılmaz, TC Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Sayın Bakanımız Nazım Çavuşoğlu'nun yaptığı çalıştaya KKTC Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü tanıtım ve faaliyetlerine yönelik video gösterimi ile başlanarak grup çalışmalarıyla devam edildi. Çalıştay kapsamında, ‘Atölyelerin üretim anlayışıyla daha verimli kullanılabilmesi için Döner Sermaye Tüzüğü’, ‘Öğrenciler iş yeri uygulamalarında nasıl daha etkin olabilir?’, ‘Mesleki Yeterlilik Yasası ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Tanımlanması, Sınıflandırılması, Karşılaştırılması ve İlanı Tüzüğü’ne bağlı olarak sertifikasyon sistemi, belgelendirme ve okul iş hayatı ilişkileri’ ve ‘Mükemmeliyetçilik merkezleri, Yoğunlaştırılmış Merkezler, Telif hakları ve Markalaşma’ konularının ele alındığı üç çalışma masası oluşturuldu. Mesleki eğitimdeki yeniliklerin ve gelişmelerin ülkemize yansıtılması, ihtiyaç duyulacak revizyon ve entegrasyonların sağlanabilmesi açısından Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu denli önemli bir çalışmaya katılan, katkı koyan, emek veren herkese teşekkürlerimizi sunarız.