Mesleki Yabancı Dil Eğitimleri Gerçekleştirildi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğümüze bağlı meslek liselerimizde ASvrupa Birliği Program Geliştirme Çalışmaları kapsamında yürütülen Mesleki Yabancı Dil Dersi ile ilgili çalışmalar tüm sınıflarımıza yaygınlaştırılarak devam etmektedir.
Bu amaçla İngilizce öğretmenlerimize uzmanlarla birlikte içerik oluşturma, materyal belirleme ve yöntemler konularında eğitimler verilmektedir. 28-29 Şubat tarihlerinde Atatürk Meslek Lisesi 'nde gerçekleşen eğitimlerde 12. sınıflara yönelik speaking konuları ve yöntemleri üzerine eğitimler verilmiştir.