Mesleki Yeterlilik Yasası'na Bağlı Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından sürdürülen, 6 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan "Mesleki Yeterlilik Yasası" na bağlı Yürütme Kurulu'nun yeni öğretim yılında ilk toplantısı gerçekleştirildi. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Sayın Gülşen Hocanın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi , Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi, Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve YÖDAK temsilcileri ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Mesleki Yeterlilik Birimi yetkilileri katıldı. İlk toplantıda üyeler Sektör Komitesi tarafından onaylanan meslek standartlarını onaylamışlar ve yeni geliştirilmesi gereken meslek standartlarını görüşmüşlerdir. Yürütme Kurulu toplantıları düzenli devam ederek yasa kapsamında tanımlanan görev ve sorumluluklar çerçevesinde Mesleki Yeterlilik konularında sürdürülebilir gelişmeler sağlanacaktır.