Ustalık, Kalfalık Belgesi ve Mesleki Sertifikaların Verilme Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğümüz tarafından, 2 Nisan 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda, YÖDAK, üniversite temsilcileri ve ilgili kurumların katılımıyla Daire Müdürü Gülşen HOCANIN başkanlığında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, kalfalık ve ustalık belgeleri ile mesleki sertifikaların tanımı, önemi ve verilme usulü gibi konular ele alındı.

Toplantıda öne çıkan başlıklar şunlardı: 

1.  Kalfalık ve Ustalık Belgelerinin Tanımı ve Önemi:

·         Bu belgelerin hangi meslek dallarında verildiği,

·        İş gücü piyasasındaki rolü ve işverenler için önemi.

2.    Belge Verme Usul ve Esasları:

·         Belgelerin verilme süreci ve hangi kurumlar tarafından yapıldığı,

·         Sınav süreçleri ve başarı kriterleri.

3.    Belgelerin Geçerliliği ve Güvenilirliği:

·         Belgelerin geçerliliğinin nasıl sağlandığı,

·         İşverenlerin bu belgelere nasıl güvenebileceği.

 YÖDAK Temsilcisi; Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi temsilcileri; MEB Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Temsilcisi ve MEB Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Temsilcileri’nin katılımıyla gerçekleşen toplantı, mesleki eğitimin kalitesini artırma ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli eleman yetiştirme hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.