Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Görevleri

Milli Eğitim Yasası kurallarına uygun olarak , Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda örgün ve yaygın eğitim sistemlerinde öğretim yapan bağlı kuruluşların, saptanmış öğretim programları ile yöntemlerine uygun etkinlikte bulunmalarını sağlamak ve bu yöndeki gereksinimlerini plân ve programa dayalı olarak sağlayıp yönetimlerini düzenlemek

Sayfalar

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü RSS beslemesine abone olun.