Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü 2018-2019 Öğretim Yılı Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme Başvuruları

2018-2019 Öğretim Yılı İtirazlar sonucu oluşan kesinleşen müdür müdür muavini ve öğretmenlerin Yer Değiştirme Bekleme Listesi ekte verilmiştir.

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru süreci ile ilgili genelge de ekte verilmiş olup;

Başvuru süresi 24 Nisan 2019 - 3 Mayıs 2019 mesai bitimine kadar olup (16:15) bu süre dışında yapılan hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.