Büyük Bir Gururla "KKTC Yeterlilikler Çerçevesi" İlan Edildi.

Büyük bir gururla; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Mesleki Yeterlilik Yasası çerçevesinde "KKTC Yeterlilikler Çerçevesi" ilan edildi. Avrupa Birliği genel çerçevesi olan 8 seviye esas alınarak belirlenen KKTC Yeterlilikler Çerçevesi ile kısa sürede yeterliliklere bağlı eğitimlerin de önünün açılması hedefleniyor.

KKTC Yeterlilikler Çerçevesinin ilanı için Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Alaçam, Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ile Yüsek Öğretim Planlama, Denetleme, Akredtasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan Prof. Dr. Olgun Çiçek katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, mesleki ve teknik alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesiyle mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi ile iş hayatının beklentilerine yönelik kaliteli işgücünün yetiştirilmesi adına çok önemli bir boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır." dedi.