Aktif öğrenme hizmetiçi eğitimi.

Aktif öğrenme hizmetiçi eğitimi

2017-2018 Öğretim yılında öğretmenliğe başlayan öğretmenlerimize aktif öğrenmede planlama uygulama ve ölçme değerlendirme konularında eğitim verildi..