İşletmelerde Beceri Eğitimi

İşletmelerde Beceri Eğitimi

2017-2018 öğretim yılında VETLAM Projesi kapsamında İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi kapsamında kullanılacak olan yeni İş Dosyası örneğinin tanıtımı bu dersi verecek olan öğretmenlerimize, atölye şeflerimize ve sorumlu müdür muavinlerimize tanıtıldı.