VETLAM 2 Projesi Tamamlanmıştır

VETLAM 2 Projesi

3 yıldır başarı ile sürdürdüğümüz VETLAM 2 Projesi tamamlanmıştır.  Projemiz de;

PAYDAŞLAR;
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI-MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI-ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI
AMAÇLAR;
VETLAM AMAÇLAR:
 
Mesleki eğitim ve öğretimin kalite ve etkinliğini artırmak
Toplum ve iş piyasasına daha faydalı olabilecek,
Gerekli bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmek, 
Diğer paydaşlarla işbirliği içinde ekonominin ve toplumun gelişmesine katkı koymak 
 
 
VETLAM ANA HEDEFLER:

Mesleki eğitimin kalitesini artırarak uluslararası standartlarda kaliteli işgücü yetiştirmek,

Ulusal yeterlik kurulu / birimi kurularak ulusal yeterlik çerçevesini ilan etmek.,

Okullarımızın AB standartlarında araç gereç, program geliştirme,

Uygulama ve değerlendirme süreçlerindeki kalitesini artırarak iş hayatı ile iyi iletişim becerilerini geliştirmek, 

Veri toplama ve bilgi yönetim sisteminin oluşturulması, istihdam servislerinin kapasitesinin yükseltilmesi, 

İş arayanların istihdam edilebilirliklerinin artırılması bu amaçla niteliklerinin ekonominin ihtiyaçlarına göre geliştirmelerine olanak Sağlayacak yaşam boyu eğitim sisteminin oluşturulması, 

İşgücü piyasasına girişte sorun yaşayan dezavantajlı gruplara (gençler, kadınlar, engelliler vb.) yönelik politikalar geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Kapanış Etkinliği 6 Kasım 2018 'de Bedesten'de kalabalık bir katılımla gerçekleştirilmiştir.