Türkiye Ankara Gezisi

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğümüz tarafından 10-12 Ocak tarihlerinde müdür, müdür muavini, atölye şefi ve öğretmenlerimizden oluşan grubumuzla, Türkiye Ankara ili içerisinde TC Milli Eğitim Bakanlığı destekli, mesleki eğitim iş birliği proje ve protokolleri kapsamında faaliyet gösteren mesleki teknik eğitim kurum ve merkezlerini ziyaret ederek, atölye ve sınıf ortamlarını ve sektör ile işbirliklerini gözlemlemek ve ülkemizde eğitim veren meslek okullarında kaliteyi artırmak adına, uygulanabilir, sürdürülebilir olarak tespit edilen, mevcudumuzdan farklı uygulama ve faaliyetlerin, ülkemiz ve eğitim kurumlarımız şartlarına nasıl uyumlandırılabileceğine yönelik bir ön çalışma yyapmak üzere gerçekleştirmiş olduğumuz gezimize ait raporumuz ekte sunulmuştur. 

 

Dosya Ekleri: